Přeskočit navigaci

Třídy

Naposledy upraveno 12. 9. 2018 v 08:42.

V mateřské škole jsou 3 třídy:

Jedna třída má provoz od 6:45 do 16:30 hodin, druhá třída od 7:30 do 16:00 hodin, třetí třída od 7:45 do 15:00 hodin – ve dvou třídách se po obědě scházejí a odpočívají děti, které nespí (především předškoláci), po 45 min. klidu na matraci se děti věnují klidovým aktivitám - tvoření. Ve 14:15 mají děti odpolední svačinu. Třídy se spojují při sníženém počtu dětí do jedné třídy. Průběh dne ve WMŠ je podřízen pravidelnému rytmu. Je zde snaha nastolit rovnováhu mezi volnou hrou dětí pro rozvoj jejich vlastní iniciativy a mezi společnou činností skupiny vedené učitelkou. Ve třídě Sluníček je 16 dětí, ve třídě Skřítků je 15 dětí a ve třídě Včelek je 15 dětí.

Režim dne:

6:45 – 8:30 hodin ranní volné hry dětí
8:30 – 8:50 hodinpřesnídávka
8:50 – 9:10 hodinpřesnídávka sluníčka
8:50 – 9:05 hodinranní kruh
8:30 – 8:50 hodinranní kruh sluníčka
9:05 – 9:30 hodindopolední činnost dle rozvrhu týdne
9:30 – 11:15 hodinpobyt venku
11:15 – 11:30 hodinpohádka
11:50 – 12:10 hodinpohádka včelky
11:20 – 11:50 hodinoběd včelky
11:30 – 12:00 hodinoběd skřítci
11:50 – 12:15 hodinoběd sluníčka
12:15 – 12:30 hodinpříprava na odpočinek, vyzvedávání dětí
12:30 – 14:15 hodin mladší děti - odpolední odpočinek na lůžku, klidové aktivity
starší děti - odpolední odpočinek, tvořivé aktivity
14:15 – 14:30 hodin svačina
14:30 – 16:30 hodin volná hra a rozcházení dětí

Významné místo v průběhu každého dne v MŠ zaujímá klasická pohádka, která je dětem zpočátku vypravována, později umělecky ztvárněna (např. doprovázena hudbou, předváděna s pomocí loutek). Pohádka je obměňována přibližně za 2 týdny, což umožňuje dětem hluboké procítění děje ve všech detailech a následné přenesení do jejich her.

Vybavení tříd:
Je naší snahou, aby prostředí školky a tedy i tříd bylo co nejútulnější. Na výzdobu, závěsy i vybavení tříd byly a jsou použity materiály z bavlny, lnu, hedvábí, vlny v jemných pastelových barvách. V každé třídě má své místo roční stůl, který svým obsahem dětem připomíná co se právě děje v přírodě.

Pro svůj přirozený vývoj potřebují děti hračky, které podněcují jejich myšlení, fantazii a kde se samy mohou projevit tvůrčím způsobem. Proto jsou hračky často vyrobeny ručně, z přírodních materiálů – panenky, zvířátka. Nedílnou součástí jsou i přírodniny – kaštany, žaludy, kameny, šišky, špalíčky, mech, klacíky, apod. Ve třídách nenajdete multimediální techniku (televizi, video), plastové hračky, apod.

Poskytujeme dětem co nejširší nabídku toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti dává do souladu. Veškerá činnost je vedena vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívat a spoluvytvářet život v MŠ a jejím blízkém okolí. Proto učitelka provádí všechny činnosti s dětmi (šije, maluje, peče chléb, apod.), principem je zde výchova napodobováním.

Doba trvání činnosti je přizpůsobena věku dětí, jejich individuálním potřebám a schopnostem. Děti během řízených činností a volné hry navazují kontakty a my podporujeme vznik dětských přátelství a vzájemných vztahů ve skupině, děti se učí navzájem si pomáhat, požádat o pomoc kamaráda nebo dospělého. Tím se u dítěte rozvíjí socializace. U dětí je rozvíjeno také jejich sebevědomí, sebedůvěra, sebeúcta a kladné sebehodnocení, které jsou východiskem pro možnost prožít život bez pocitu ohrožení a bez strachu.

Naše školka je plná lásky, umožňující dětem prožít sílu osobních vzorů vychovatelů i rodičů a jejich přátel ve vzájemné spolupráci.

© 2001–2021 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑