Přeskočit navigaci

Waldorfské lyceum v Českých Budějovicích

Waldorfské vzdělávání je koncipováno jako ucelený vzdělávací model. V zahraničí jsou waldorfské školy většinou dvanáctileté. V ČR je tento model rozdělený na základní a střední školu. Na Waldorfském lyceu mohou nicméně studovat i žáci, kteří waldorfskou základní školu neabsolvovali.


Vážení zájemci o studium na Waldorfském lyceu, Váš velký zájem o návštěvu ve výuce nás velmi těší. Kontaktujte nás předem telefonicky na 725 917 312 nebo e-mailem (lyceum (zavináč) waldorfcb.cz).

 

          VIDEO "Studenti studentům"

 

Přijímací řízení

Přijímací řízení má pouze školní část. Školní kolo se koná 6. a 7. 5. 2021. Náhradní termín přijímacího řízení bude 4. 6. 2021. Přesný rozpis termínů a časů obdrží uchazeči poštou.
Výsledky budou zveřejněny nejdříve 19. 5. 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 4. 6. 2021.

      Mimořádné optaření MOMZ (PDF)

 

    19. 5. 2021 - výsledky přijímacího řízení

      Přijatí uchazeči / 1. kolo

      Nepřijatí uchazeči / 1. kolo

 

    9. 6. 2021 - výsledky 2. kola přijímacího řízení

      Vyhodnocení uchazečů / 2. kolo (PDF)

 

    3. kolo přijímacího řízení

      Kritéria přijímacího řízení 2021 / 3. kolo (PDF)

      ORGANIZAČNÍ POKYNY přijímacího řízení 2021 / 3. kolo (PDF)

 

      Vyhodnocení uchazečů / 3. kolo (PDF)

 

 

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek je třeba v požadované lhůtě osobně odevzdat do kanceláře střední školy nebo zaslat na adresu sídla střední školy: Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice.

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

V případě, že uchazeč už odevzdá zápisový lístek a bude na jinou školu přijat na základě odvolání, může na tuto školu zápisový lístek převést.

Nepřijatý uchazeč si může osobně vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí v kanceláři střední školy v den oznámení rozhodnutí do 17:00 hodin. Poté bude zasláno doporučeně poštou.

 

      Prezentace lycea na portálu stredniskoly.cz

 

Waldorfské lyceum v ČB - podrobnější informace

Waldorfská lycea mnoho let úspěšně fungují v Příbrami, Praze, Semilech a Ostravě. V Českých Budějovicích je lyceum první školou svého druhu v Jihočeském kraji a od roku 2018 tak rozšířuje nabídku středního vzdělávání v regionu.

Odkazy na existující Waldorfská lycea v ČR

 

Kontakty ...

© 2001–2021 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑